สายพันธุ์ Calix 600 (คาลิกซ์ 600)
ราคาจำหน่าย ต้นละ 150 บาท
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติพันธุ์  Calix 600

1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 5 – 7 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 7 ปี

2. ผลผลิตสม่ำเสมอ

3. น้ำหนักทะลาย   25 - 30 กก. 

4. ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง   32 %

5. ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง

6. ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ย 50 ซม./ปี  อายุการเก็บเกี่ยว 25 ปี  

7. ระยะปลูก 9x9x9 เมตร  จำนวน 22 ต้น/ไร่

8. ทนแล้ง  /  ขาดน้ำได้ประมาณ  90 วัน


ติดต่อสั่งซื้อ สั่งจองได้ที่

โทร. 075-689600, 075-689349  

มือถือ : 081-8948222, 081-9792896

อีเมล : sale.sintusate@gmail.com