สินธุเศรษฐ์ จำหน่าย ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

สินธุเศรษฐ์ขอเสนอ กล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์คอมแพคท์

 (Compact) จาก ASD ประเทศคอสตาริก้า

 

เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จากประสบการณ์ปลูกปาล์มน้ำมันมานานกว่า 30 ปี และผลปาล์มน้ำมันมีอัตราเปอร์เซ็นต์มากกว่า 25% 

 ดังนั้นจึงขอแนะนำ 3 สายพันธุ์ดังกล่าว  

สายพันธุ์ Compact × Nigeria (คอมแพคท์ x ไนจีเรีย)
ราคาจำหน่าย ต้นละ 200 บาท
คุณสมบัติพันธุ์   Compact × Nigeria  1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 5 – 6 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออ...
สายพันธุ์ Deli × Compact (เดลิ x คอมแพคท์)
ราคาจำหน่ายต้นละ 200 บาท
คุณสมบัติพันธุ์   Compact × Nigeria  1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 5 – 6 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออ...
สายพันธุ์ Compact × Ghana (คอมแพคท์ x กานา)
ราคาจำหน่ายต้นละ 200 บาท
คุณสมบัติพันธุ์   Compact × Ghana  1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 5 – 7 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออาย...
สายพันธุ์ Calix 600 (คาลิกซ์ 600)
ราคาจำหน่าย ต้นละ 150 บาท
คุณสมบัติพันธุ์  Calix 600 1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 5 – 7 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 7 ปี 2. ผลผลิตสม่ำเสม...
สายพันธุ์ ยังกัมบิ ML161 (ยังกัมบิ ML161)
ราคาจำหน่าย ต้นละ 150 บาท
คุณสมบัติพันธุ์  ยังกัมบิ ML161 1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง  2. ผลผลิตสม่ำเสมอ 3. น้ำหนักทะลาย   25...
สายพันธุ์ Deli × Nigeria ( เดลิ x ไนจีเรีย )
ราคาจำหน่าย ต้นละ 110 บาท
คุณสมบัติพันธุ์    Deli × Nigeria 1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 4 – 5 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 8 ปี...
สายพันธุ์ Evolution ( อีโวลูชั่น )
ราคาจำหน่าย ต้นละ 130 บาท
คุณสมบัติพันธุ์    Evolution (Range Premium) 1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 4 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 8 ปี 2....
สายพันธุ์ Deli × Ghana ( เดลิ x กานา )
ราคาจำหน่าย ต้นละ 110 บาท
คุณสมบัติพันธุ์    Deli × Ghana  1. ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 4 - 5 ตัน/ไร่/ปี  เมื่ออายุ 8 ปี...
ดูสินค้าทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพนำร่องสายพันธุ์
ที่ดีในปัจจุบัน ให้เกษตรกรเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องเพื่อก้าวไปสู่การเกษตรยั่งยืน
มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอย่างน้อยหนึ่งหมื่นบาทต่อไร่ต่อปี
ด้วยวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันประสบความ

สำเร็จอย่างรวดเร็ว มีประสิทธ์ภาพและมีอนาคตที่สดใสตลอดไป

                          "หนึ่งเดียว....ในใจลูกค้า"
             คุณวิสันต์   สินธุนนท์
              แนะปลูกปาล์มน้ำมันอย่างบูรณาการต้อง “คอมแพคท์” สายพันธุ์ที่ดีที่สุด

ชื่อสินค้าหรือประเภทสินค้า
  • 23 September 2020
  • 917
  • 0
รายละเอียดสินค้า เนื้อหาจำลองสินค้าและ รายละเอียดที่ใช้กัน ในธุรกิจรายละเอียดสินค้า  เนื้อหาจำลองสินค้าและรายละเอี...
อ่านต่อ
ชื่อสินค้าหรือประเภทสินค้า
  • 23 September 2020
  • 885
  • 0
รายละเอียดสินค้า เนื้อหาจำลองสินค้าและ รายละเอียดที่ใช้กัน ในธุรกิจรายละเอียดสินค้า  เนื้อหาจำลองสินค้าและรายละเอี...
อ่านต่อ
ชื่อสินค้าหรือประเภทสินค้า
  • 23 September 2020
  • 917
  • 0
รายละเอียดสินค้า เนื้อหาจำลองสินค้าและ รายละเอียดที่ใช้กัน ในธุรกิจรายละเอียดสินค้า  เนื้อหาจำลองสินค้าและรายละเอี...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด